branchMED | Branch

branchMED je naša najrazvijenija kategorija proizvoda, na koju smo posebno ponosni i usmereni ka njenom svakodnevnom razvijanju i usavršavanju. U nju spada celokupan nameštaj za bolnice i ambulante, apoteke i laboratorije, kozmetičke salone, kao i pažljivo kreiran nameštaj za gerijatrijske ustanove.

Sva prava zadržana . © branch 2021 .
Izrada i dizajn Creative Web